SZUKAJ PRODUKTU
22 257 05 05       sklep@gsmok.pl
E-mail:
Hasło:
- Zapamiętaj mnie
Zarejestruj się       
Co daje rejestracja ?
GSMOK jesteśmy sklepem z wieloletnim doświadczeniem w sprzedaży części i akcesoriów GSM. Wszystkie nasze produkty są 100% testowane i objęte gwarancją.
NASZ ASORTYMENT
  INFORMACJE
  O Nas
  Jak kupować - szczegóły
  Praca
  Polityka prywatności
  Własność intelektualna
   
  Ostatnie dostawy

  Akceptowane płatności


  Kontakt
  Zadaj pytanie on-line
  Sposoby zamawiania

  ZAMÓWIENIA W NASZEJ FIRMIE MOGĄ BYĆ SKŁADANE NA CZTERY SPOSOBY:

   

  ZAMÓWIENIA W SKLEPIE INTERNETOWYM:

  Preferowany sposób składania zamówień dla nowych jak i dotychczasowych klientów (z uwzględnieniem wypracowanych rabatów).

  W celu dokonania zakupów należy najpierw zarejestrować się, a następnie zalogować na naszej stronie.

  - Zakupy w naszym sklepie dokonuje się w dziale "Produkty". Przeglądając poszczególne grupy produktów każdy produkt można dodać do koszyka w dowolnej ilości wpisując w okienko znajdujące się przy produkcie jego ilość, a następnie klikając przycisk KUP. Wybrany towar pojawi się w koszyku.
  - W każdej chwili możesz zobaczyć zawartość swojego koszyka klikając na link "koszyk" po prawej stronie
  - Dodając towar do koszyka nie jesteś w żaden sposób zobowiązany do jego kupna - w każdej chwili możesz anulować zamówienie lub też usunąć dodany produkt
  - Jeżeli chcesz dokonywać zakupów dalej wystarczy wybrać następny towar i dodać go do koszyka. W każdej chwili możesz usnąć dany towar z koszyka klikając na ikonę "usuń" każdego produktu w koszyku.
  - Aby zrealizować zamówienie wystarczy kliknąć na "Do kasy" i postępować zgodnie z procedurą
  - Po wysłaniu zamówienia  otrzymasz krótki e-mail z naszego internetowego sklepu potwierdzający przyjęcie zamówienia do realizacji. To potwierdzenie nie jest gwarancją realizacji zamówienia. Cena oraz dostępność poszczególnych pozycji asortymentu może ulec zmianie. W przypadku zmiany ceny poinformujemy przed realizacją zamówienia.
  - Do każdej paczki dodawana jest faktura bądź paragon i te dokumenty są podstawą do uznania reklamacji lub zwrotu towaru.

   

  ZAMÓWIENIE ZA POŚREDNICTWEM :

  e-mail: sklep@gsmok.pl

   

  BEZPOŚREDNIO W NASZEJ FIRMIE: 

  Od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 18:00

  GSMOK ul. Przasnyska 6B / 01-756 Warszawa

   

  ZAMÓWIENIA TELEFONICZNE:

  22 257 05 05
  801 044 000

  - Aby złożyć zamówienie telefoniczne należy:

    1. podać naszemu pracownikowi nazwę firmy bądź imię i nazwisko osoby, na którą ma być zamówienie

    2. podać nazwy towarów, które chcemy otrzymać w przesyłce

  Informacje o wysyłce

  Tylko u nas możesz na bieżąco śledzić status swojego zamówienia

  1. Po zalogowaniu otworzy się lista twoich zamówień wraz z zakładką tracking.

  2. Informacje przez e-mail

  Pisząc na adres poczty elektronicznej sklep@gsmok.pl uzyskasz informacje na temat złożonego wcześniej zamówienia. Wystarczy że podasz swoje imię i nazwisko, numer telefonu oraz numer zamówienia nadany w momencie zakupu. Po odczytaniu Twojej wiadomości nasz Pracownik powiadomi Cię co dzieje się z zamówionym przez Ciebie produktem.

  3. Informacje przez telefon

  Zadzwoń na numer 0-22 257 05 05, a dowiesz się co dzieje się z zamówionym przez Ciebie produktem

  Koszt wysyłki

   

  DPD (pobranie) DPD (wpłata na konto)
  16.26 / 20.00 12.20 / 15.00

   

  Regulamin
  REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
  dla Konsumentów

   

  Sklep internetowy działający pod adresem www.gsmok.pl prowadzony jest przez Macieja Maludzińskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą GSMOK Maciej Maludziński z siedzibą w Warszawie przy ul. Smoleńskiego 3, 01 – 698 Warszawa, REGON: 292815649, NIP: 6612134410, zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, telefon: 22 257 05 05, adres e-mail: sklep@gsmok.pl.
  § 1
  Wprowadzenie
  1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze Sklepu (zdefiniowanego w § 2 poniżej) przez Klientów będących Konsumentami oraz prawa i obowiązki Sklepu w stosunku do tych osób. Akceptacja Regulaminu jest niezbędna dla korzystania ze Sklepu, a w szczególności dla złożenia zamówienia.
  2. Kontakt z administratorem może nastąpić korespondencyjnie na adres Usługodawcy (zdefiniowany w § 2 poniżej), pocztą e-mail na adres: sklep@gsmok.pl lub telefonicznie pod nr 22 257 05 05.
  3. Usługi Sklepu są świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U 2016, poz. 1030).
  4. Osoby korzystające ze Sklepu zobowiązane są do przestrzegania Regulaminu.
  § 2
  Definicje
  1. Następujące wyrażenia pisane w Regulaminie wielką literą, będą miały znaczenie nadane im poniżej:
   1. Administrator – administratorem Sklepu jest Usługodawca;
   2. Usługodawca - Maciej Maludziński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GSMOK Maciej Maludziński z siedzibą w Warszawie przy ul. Smoleńskiego 3, 01 – 698 Warszawa, REGON: 292815649, NIP: 6612134410, zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
   3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U 2016 poz. 380 ze zmianami), która zawarła z Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu § 4 ust. 4 Regulaminu ;
   4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
   5. Produkty – wszelkie rzeczy ruchome, jakie są ofertowane przez Usługodawcę i które mogą być zamówione przez Klientów za pośrednictwem Sklepu,
   6. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.gsmok.pl prowadzony przez Usługodawcę;
   7. Regulamin – niniejszy regulamin;
   8. Konto - zbiór informacji przechowywanych w Sklepie oraz w systemie teleinformatycznym Usługodawcy dotyczących danego Klienta oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży, z wykorzystaniem którego Klient może składać Zamówienia, zawierać Umowy Sprzedaży oraz dokonywać innych czynności przewidzianych przez Usługodawcę;
   9. Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony przez Usługodawcę w Sklepie, za pomocą którego Klient dokonuje wyboru Produktu w celu złożenia Zamówienia;
   10. Zamówienie - deklaracja woli zakupu Produktów uzewnętrzniona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie), precyzująca ponadto Produkt mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży, miejsce jego odbioru oraz formę płatności ceny za Produkt.
   11. Polityka Prywatności - zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta stanowiący integralną część Regulaminu, dostępny na stronie Sklepu;
   12. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu pomiędzy Klientem a Usługodawcą (kupującym i sprzedającym w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, Dz.U. 2014 poz. 827 ze zmianami). Na treść Umowy Sprzedaży składa się treść Zamówienia oraz postanowienia Regulaminu oraz zaakceptowanych przez Klienta klauzul. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana;
   13. Usługa - usługa świadczona Klientowi nieodpłatnie przez Usługodawcę, na zasadach określonych w Regulaminie, drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, umożliwiająca wybór i zakup Produktów od Usługodawcy, lub - jeżeli Klient wyraził na to zgodę - usługa dostarczania Klientowi Newslettera;
   14. Newsletter - informacje, w tym informacje o promocjach i informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, pochodzące od Usługodawcy, wysyłane Klientowi za jego zgodą, drogą elektroniczną, przez Usługodawcę.
  2. Definicje w liczbie pojedynczej mają takie samo znaczenie w przypadku ich użycia w liczbie mnogiej, o ile co innego nie wynika z kontekstu.
  § 3
  Wymagania techniczne
  1. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu niezbędne jest spełnienie następujących wymagań:
   1. posiadanie urządzenia przekazującego dane teleinformatyczne, w tym komputera stacjonarnego, komputera przenośnego, tabletu;
   2. dostęp do sieci Internet;
   3. adres poczty e-mail;
   4. przeglądarka internetowa:
    1. Internet Explorer w wersji MSIE 6.x lub nowszej,
    2. Firefox w wersji 7.x lub nowszej,
    3. Opera wersja 22 lub nowsza
    4. Chrome – każda wersja,
    5. Safari 5.1.7
   5. Rozdzielczość ekranu – minimalnie 800 x 600, optymalnie 1024 x 768, ekran o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px.
  2. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.
  § 4
  Dostęp do Sklepu
  1. Uzyskanie możliwości złożenia Zamówienia Produktów wymaga następujących czynności:
   1. rejestracji,
   2. zalogowania.
  2. Rejestracja jest bezpłatna i następuje poprzez stronę internetową www.gsmok.pl/rejestracja. Dla pozytywnego zakończenia procesu rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło. W formularzu rejestracji Klient odznacza opcję „Osoba prywatna”.
  3. Logowanie następuje poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła wybranego podczas rejestracji.
  4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego (kompletnego) wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego. Umowa o świadczenie usług drogą elektroczniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony i jest nieodpłatna.
  5. Klient jest zobowiązany przestrzegać prawa. Nie wolno korzystać ze Sklepu w sposób niezgodny z prawem, Regulaminem, Polityką Prywatności.
  6. Klient jest zobowiązany do:
   1. korzystania z Usług w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu,
   2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji prawnie chronionych, których Klient nie był adresatem,
   3. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
   4. niepodawania danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich.
  7. Dostęp do Sklepu, a w szczególności adres e-mail użyty do rejestracji oraz hasło przypisane są do danego Klienta. Klient nie może udostępniać swojego konta innym osobom.
  8. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia loginu i hasła osobom trzecim. Umowy Sprzedaży zawarte w związku z Zamówieniami złożonymi przez osoby trzecie korzystające z Konta danego Klienta, z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy uważane są za zawarte w imieniu Klienta i mają moc wiążącą wobec tego Klienta. Nie ogranicza to jednak praw Klienta wynikających z Regulaminu oraz obowiązujących przepisów, w szczególności prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
  9. Klientowi przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie Usług (usunięcia Konta Klienta) w każdym czasie i z każdej przyczyny z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu należy przesłać w formie papierowej lub elektronicznej na adres Usługodawcy wskazany w § 1 pkt 2 powyżej.
  10. Usługodawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie Usług (usunięcia Konta Klienta) z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Klienta lub osoby trzecie korzystające z jego Konta postanowień niniejszego Regulaminu. Usługodawca przesyła oświadczenie o wypowiedzeniu na adres e-mail lub adres zamieszkania Klienta wskazany przez niego przy rejestracji.
  § 5
  Działalność Sklepu
  1. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe.
  2. Ceny Produktów wskazane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT należny w wysokości na dzień zawarcia Umowy Sprzedaży), o ile wyraźnie nie wskazano inaczej oraz wyrażone są w walucie polskiej.
  3. Sklep umożliwia zamawianie Produktów 24 godziny na dobę, z wyłączeniem okresów przerw technicznych i konserwacyjnych.
  4. Terminy i sposoby zapłaty:
   1. przedpłata – płatność przed odbiorem przesyłki:
    1. Płatność Kartą Płatniczą - korzystamy z serwisu płatności.pl
    2. Przelew - za pośrednictwem serwisu platnosci.pl lub na jeden z rachunków bankowych Sklepu:
     1. Raiffeisen: 95 1750 0009 0000 0000 2008 5727,
     2. PKO BP: 81 1020 2674 0000 2202 0055 0780,
     3. Mbank: 29 1140 2004 0000 3602 3116 5097,
   2. za pobraniem - płatność gotówką przy odbiorze przesyłki.
  5. Umowa sprzedaży na odległość zostaje zawarta w chwili złożenia zamówienia (w przypadku opcji wysyłki za pobraniem) lub po dokonaniu przedpłaty za pośrednictwem jednej z dostępnych na stronie Sklepu platform płatniczych (w pozostałych przypadkach).
  6. Sklep dostarcza Produkty wyłącznie na terenie Polski. Dostawy Produktów realizowane w terminie 5 dni roboczych od momentu zawarcia umowy sprzedaży w sposób i na adres wskazany w formularzu zamówienia.
  7. Sklep oferuje atrakcyjną usługę o nazwie „Dostawa Warszawa”. Usługa polega na dostawie Produktów przez Usługodawcę na terenie administracyjnym Warszawy. Ustalenie, że Klientowi przysługuje prawo skorzystania z ww. usługi odbywa się na podstawie wskazanego przez niego adresu (kodu pocztowego) do wysyłki. Koszt takiej usługi wynosi 9,00 zł brutto. Przy zamówieniach o łącznej wartości równej lub wyższej niż 200,00 zł brutto, skorzystanie z usługi Dostawa Warszawa jest całkowicie bezpłatne.
  8. W zakresie nieopisanym w ust. 7 powyżej, informacja na temat kosztów przesłania Produktów znajduje się na stronie www. gsmok.pl w zakładce „Jak kupować – szczegóły”.
  9. W przypadku, gdy zamówienie jest niekompletne lub zawiera nieprawidłowe dane, Usługodawca zastrzega sobie prawo do uprzedniej weryfikacji zamówienia poprzez kontakt z Klientem za pośrednictwem wskazanego przez niego przy rejestracji nr telefonu lub adresu e-mail. Realizacja takiego zamówienia zostaje wstrzymana do czasu uzupełnienia lub zmiany zamówienia przez Klienta.
  10. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację Zamówienia, o zaistniałej sytuacji Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta, podając przyczynę wstrzymania realizacji Zamówienia oraz przewidywany termin realizacji. W takim przypadku Klientowi przysługuje prawo rezygnacji z Zamówienia/odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
  11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień w stosunku do Klientów nie wykonujących lub naruszających Regulamin. O zaistniałej sytuacji Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta, podając przyczynę odmowy realizacji Zamówienia oraz dokonać zwrotu uiszczonej przez Klienta ceny Produktów (w przypadku dokonania przedpłaty).
  12. Promocje cenowe obowiązują w okresie i warunkach wskazanych każdorazowo przy promocyjnym Produkcie na stronie internetowej Sklepu. Jeśli wyraźnie nie wskazano inaczej przy produkcie objętym promocją, promocje nie podlegają łączeniu, zaś promocja trwa do godziny 23:59 ostatniego dnia obowiązywania promocji.
  13. Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w Sklepie są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Produktu. W szczególności wygląd Produktu na zdjęciach prezentowanych w Sklepie może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Produktu wydawanego Klientowi, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Klienta, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego Produktu. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy wobec Klienta.
  14. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Usługodawcy (sprzedawcy).
  § 6
  Własność intelektualna
  1. Sklep oraz Produkty, jak również utwory (w tym zdjęcia i opisy), znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie zamieszczone na stronie www.gsmok.pl podlegają ochronie, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 666 ze zmianami), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. 2013, poz. 1410 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. 2003 Nr 153, poz. 1503 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. 2001 Nr 128, poz. 1402 ze zmianami).
  2. Podmiotem wyłącznie uprawnionym do strony internetowej www.gsmok.pl jest Usługodawca. Majątkowe prawa autorskie do treści, w tym zdjęć i opisów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych zamieszczonych na tejże stronie przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Sklepie utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych oraz umów o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
  3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych na stronie www.gsmok.pl, Klienci nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów (w tym zdjęć lub opisów) lub baz danych.
  4. Żadna z zamieszczonych na stronie www.gsmok.pl treści lub utworów, w tym zdjęć lub opisów, ani ich części, nie może być kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, utrwalana, ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie i przy użyciu żadnych środków lub nośników, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. Bez ww. zgody zabronione jest także rozpowszechnianie opracowań treści zamieszczonych na tejże stronie.
  5. Bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, Klienci mogą korzystać ze strony www.gsmok.pl oraz utworów (w tym zdjęć i opisów) oraz baz danych na niej zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku osobistego (niekomercyjnego) przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest modyfikowanie, zarobkowe zwielokrotnianie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Sklepu lub jego części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, jak również dopuszczanie się jakichkolwiek innych czynności mogących naruszyć prawa autorskie jakichkolwiek osób.
  6. Wszelkie naruszenia praw autorskich lub praw własności przemysłowej podlegają sankcjom przewidzianym w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawie prawo własności przemysłowej, ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, kodeksie cywilnym oraz w Kodeksie karnym.
  § 7
  Dane osobowe
  1. Klient podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, ale do złożenia Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży podanie danych osobowych jest niezbędne. Dane osobowe Klienta będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do korzystania z Sklepu.
  2. Usługodawca zapewnia Klientowi realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, aktualizowania i usuwania.
  3. Dane osobowe Klienta, o ile wyrazi na to zgodę, mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do przesyłania mu drogą elektroniczną na adres email informacji reklamowych i promocyjnych (Newslettera), a także w innych celach marketingowych związanych z działalnością Usługodawcy. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera oraz innych informacji handlowych.
  4. Usługodawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zmianami), a zbiór danych osobowych Klientów został zarejestrowany przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  5. Usługodawca oświadcza, że podjął środki zabezpieczające zbiór danych o których mowa w art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych oraz spełnia wymagania określone w przepisach o których mowa w art. 39a tejże ustawy.
  6. W pozostałym zakresie zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta określa Polityka Prywatności.
  § 8
  Pliki cookies
  1. Sklep może wykorzystywać pliki cookies (ciasteczka, tj. pliki tekstowe umieszczane na komputerze użytkownika), które służą identyfikacji przeglądarki oraz przechowywania informacji o procesie logowania podczas korzystania z Sklepu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
  2. Sklep korzysta także z Google Analytics - usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa cookies w celu umożliwienia Sklepowi przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania ze Sklepu przez użytkownika (łącznie z jego adresem IP) będą przekazywane Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania ze Sklepu przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.
  3. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych w Sklepie.
  § 9
  Prawo odstąpienia od umowy
  1. Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827 ze zmianami) Klientom przysługuje tzw. prawo do namysłu polegające na możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny. Prawo to wygasa z upływem terminu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki przez Klienta lub osobę uprawnioną do odbioru przesyłki, przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
  2. Celem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, Klient powinien złożyć Usługodawcy na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od Umowy (mogą Państwo skorzystać ze wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe). Oświadczenie należy przesłać na adres pocztowy Usługodawcy (GSMOK Maciej Maludziński, ul. Smoleńskiego 3, 01-698 Warszawa) w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z Produktem. Do zachowania tego terminu wystarczy nadanie oświadczenia przed upływem tego terminu. W przypadku wysyłania oświadczenia pocztą, o zachowaniu terminu do wysłania oświadczenia świadczy data stempla pocztowego.
  3. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Jednakże, jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  4. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  5. Konsument ma obowiązek na swój koszt zwrócić Produkt Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy nadanie Produktu przed jego upływem.
  6. W stosunku do przesyłek odpowiadających gabarytowo przesyłce listowej Usługodawca daje Konsumentom możliwość skorzystania z umowy, jaką Usługodawca zawarł z Pocztą Polską – wówczas, by nie ponosić kosztów przesyłki, należy przy wysyłce nadać przesyłkę za potwierdzeniem nadania, zaś w prawym górnym rogu koperty wpisać formułkę:
   OPŁATA PRZERZUCONA NA ADRESATA
   Umowa nr ID 240213/W zawarta z
   Pocztą Polską S.A. z dnia 25.06.2013 roku.
  7. W przypadkach innych niż opisane w punkcie 6 powyżej Konsument jest zobowiązany ponieść tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Produkty dostępne w Sklepie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą – przesyłką listową lub w paczce.
  8. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej), chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Produkty od Klienta.
  9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  10. Prawo odstąpienia od umowy opisane powyżej nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
   1. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   4. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części e zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
   5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   6. zawartej w drodze aukcji publicznej.

   

  § 10
  Odpowiedzialność Usługodawcy za wady Produktów
  1. Usługodawca ma obowiązek dostarczyć Produkty bez wad wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi Produktu będącymi w jego posiadaniu.
  2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu.
  3. Wada fizyczna polega na niezgodności Produktu z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
   1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
   2. nie ma właściwości, o których istnieniu Usługodawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
   3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Usługodawcę przy zawarciu umowy, a Usługodawca sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
   4. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
  4. W razie wątpliwości na równi z zapewnieniem Usługodawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
  5. Produkt ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Usługodawcę lub osobę trzecią, za którą Usługodawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Usługodawcy.
  6. Produkt ma wadę prawną, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
  7. Klienci mogą również skorzystać z uprawnień przysługujących im z tytułu gwarancji udzielonej przez Usługodawcę (lub producenta). Informacja o udzieleniu gwarancji w odniesieniu do danego Produktu jest podana w jego opisie. Skorzystanie z uprawnień z tytułu gwarancji nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Klientów z tytułu rękojmi.
  8. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, do odpowiedzialności Usługodawcy za wady Produktów stosuje się przepisy art. 556 – 576 oraz 577-581 ustawy Kodeks cywilny.
  § 11
  Procedura reklamacyjna
  1. Przed odbiorem przesyłki Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W razie wykrycia uszkodzenia przy odbiorze przesyłki, Klient nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą.
  2. Do każdego sprzedawanego produktu załączona zostanie faktura bądź paragon będące podstawą zwrotu Produktu lub podstawą do rozpatrzenia reklamacji.
  3. Wszelkie reklamacje dotyczące wad Produktów należy zgłaszać Usługodawcy listownie wraz z reklamowanym Produktem na adres: Smoleńskiego 3 01-698 Warszawa z dopiskiem: „Reklamacja”. Kontakt w sprawie reklamacji może następować również drogą elektroniczną na adres: reklamacje@gsmok.pl lub telefonicznie w dni robocze w godzinach: 9-17 pod numerem: 22 257 05 33 (koszt połączenia według taryfy operatora).
  4. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać Usługodawcy droga elektroniczną na adres: it@gsmok.pl lub listownie na adres: Smoleńskiego 3 01-698 z dopiskiem: „Dla administratora sklepu internetowego”.
  5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres mailowy oraz zwięzłe przedstawienie problemu. Jeżeli informacje zawarte w reklamacji będą niewystarczające, Usługodawca niezwłocznie wystąpi o ich uzupełnienie. Reklamacja dotycząca wady Produktu powinna zostać dołączona do zwracanego Produktu i powinna dodatkowo zawierać wskazanie numeru dokumentu sprzedaży oraz oczekiwania Klienta dotyczące sposobu realizacji zobowiązań.
  6. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
  7. Usługodawca informuje ponadto, że spory związane z rozpatrywaniem reklamacji i dochodzenia roszczeń, przed skierowaniem ich do sądu powszechnego, mogą być rozpatrywane przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy Inspekcji Handlowej. Składając wniosek o rozpatrzenie sporu przez sąd polubowny, konsument nie ma obowiązku uiszczania wpisu sądowego. Wyrok sądu polubownego oraz ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego. Wniosek do Inspekcji Handlowej o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
  8. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
   Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny. W przypadku złożenia przez Klienta skargi za pośrednictwem Platformy ODR, Sklep nie ma obowiązku korzystać z pozasądowych metod jej rozwiązywania.
  § 12
  Zużyty sprzęt elektroniczny
  1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495), Klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci Sklepu, chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o dostarczenie użytego sprzętu na adres Usługodawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru ze Sklepu.
  2. Administrator Sklepu zarejestrowany jest w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska pod numerem E0018071WZ, co można sprawdzić na stronie http://rzseie.gios.gov.pl/.
  § 13
  Postanowienia końcowe
  1. Usługodawca nie jest związany żadnym kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2007 nr 171 poz. 1206 ze zmianami).
  2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne, a w szczególności:
   1. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U 2016, poz. 1030);
   2. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827 ze zmianami);
   3. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U 2016 poz. 380 ze zmianami).
  3. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Usługodawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
  4. Na podstawie art. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca informuje Klienta na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.
  5. Regulamin obowiązuje w stosunku do wszystkich umów zawartych od dnia 13 grudnia 2016 r.

   

  Załącznik nr 1 - wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy pobierz
  Załącznik nr 2 - wzór wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny pobierz

   

  REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
  dla Przedsiębiorców

   

  Sklep internetowy działający pod adresem www.gsmok.pl prowadzony jest przez Macieja Maludzińskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą GSMOK Maciej Maludziński z siedzibą w Warszawie przy ul. Smoleńskiego 3, 01 – 698 Warszawa, REGON: 292815649, NIP: 6612134410, zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, telefon: 22 257 05 05, adres e-mail: sklep@gsmok.pl.
  § 1
  Wprowadzenie
  1. Niniejszy Regulamin określa:
   1. warunki korzystania ze Sklepu (zdefiniowanego w § 2 poniżej) przez Klientów niebędących Konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U 2016 poz. 380 ze zmianami), tj. przedsiębiorców w rozumieniu art. 431 ustawy Kodeks cywilny, jak również osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej nawet jeśli nie prowadzą działalności gospodarczej,
   2. prawa i obowiązki Sklepu w stosunku do osób, o których mowa w pkt 1 powyżej.
  2. Akceptacja Regulaminu jest niezbędna dla korzystania ze Sklepu, a w szczególności dla złożenia zamówienia.
  3. Kontakt z administratorem może nastąpić korespondencyjnie na adres Usługodawcy (zdefiniowany w § 2 poniżej) lub pocztą e-mail na adres: sklep@gsmok.pl
  4. Usługi Sklepu są świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U 2016, poz. 1030).
  5. Osoby korzystające ze Sklepu zobowiązane są do przestrzegania Regulaminu.
  § 2
  Definicje
  1. Następujące wyrazy pisane w Regulaminie wielką literą, będą miały znaczenie nadane im poniżej:
   1. Administrator – administratorem Sklepu jest Usługodawca;
   2. Usługodawca - Maciej Maludziński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GSMOK Maciej Maludziński z siedzibą w Warszawie przy ul. Smoleńskiego 3, 01 – 698 Warszawa, REGON: 292815649, NIP: 6612134410, zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
   3. Klient – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 ustawy Kodeks cywilny (który korzysta z usług Sklepu w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej), jak również niebędąca przedsiębiorcą osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którzy zawarli z Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu § 4 ust. 4 Regulaminu;
   4. Produkty – wszelkie rzeczy ruchome, jakie są ofertowane przez Usługodawcę i które mogą być zamówione przez Klientów za pośrednictwem Sklepu,
   5. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.gsmok.pl prowadzony przez Usługodawcę;
   6. Regulamin – niniejszy regulamin;
   7. Konto - zbiór informacji przechowywanych w Sklepie oraz w systemie teleinformatycznym Usługodawcy dotyczących danego Klienta oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży, z wykorzystaniem którego Klient może składać Zamówienia, zawierać Umowy Sprzedaży oraz dokonywać innych czynności przewidzianych przez Usługodawcę;
   8. Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony przez Usługodawcę w Sklepie, za pomocą którego Klient dokonuje wyboru Produktu w celu złożenia Zamówienia;
   9. Zamówienie - deklaracja woli zakupu Produktów uzewnętrzniona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie), precyzująca ponadto Produkt mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży, miejsce jego odbioru oraz formę płatności ceny za Produkt.
   10. Polityka Prywatności - zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta stanowiący integralną część Regulaminu dostępny na stronie Sklepu;
   11. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny pomiędzy Klientem a Usługodawcą przy pomocy środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Na treść Umowy Sprzedaży składa się treść Zamówienia oraz postanowienia Regulaminu oraz zaakceptowanych przez Klienta klauzul. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana;
   12. Usługa - usługa świadczona Klientowi nieodpłatnie przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie, drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, umożliwiająca wybór i zakup Produktów od Usługodawcy, lub – jeżeli Klient wyraził na to zgodę – usługa dostarczania Klientowi Newslettera;
   13. Newsletter - informacje, w tym informacje o promocjach i informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, pochodzące od Usługodawcy, wysyłane Klientowi za jego zgodą, drogą elektroniczną, przez Usługodawcę.
  2. Definicje w liczbie pojedynczej mają takie samo znaczenie w przypadku ich użycia w liczbie mnogiej, o ile co innego nie wynika z kontekstu
  § 3
  Wymagania techniczne
  1. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu niezbędne jest spełnienie następujących wymagań:
   1. posiadanie urządzenia przekazującego dane teleinformatyczne, w tym komputera stacjonarnego, komputera przenośnego, tabletu;
   2. dostęp do sieci Internet;
   3. adres poczty e-mail;
   4. przeglądarka internetową:
    1. Internet Explorer w wersji MSIE 6.x lub nowszej,
    2. Firefox w wersji 7.x lub nowszej,
    3. Opera wersja 22 lub nowsza
    4. Chrome – każda wersja,
    5. Safari 5.1.7
   5. rozdzielczość ekranu – minimalnie 800 x 600, optymalnie 1024 x 768, ekran o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px.
  2. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.
  § 4
  Dostęp do Sklepu
  1. Uzyskanie możliwości złożenia Zamówienia Produktów wymaga następujących czynności:
   1. rejestracji,
   2. zalogowania.
  2. Rejestracja jest bezpłatna i następuje poprzez stronę internetową www.gsmok.pl/rejestracja. Dla pozytywnego zakończenia procesu rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko / nazwa, adres e-mail oraz hasło. W formularzu rejestracji Klient odznacza opcję „Firma”.
  3. Logowanie następuje poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła wybranego podczas rejestracji.
  4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego (kompletnego) wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego. Umowa ta zostaje zawarta na czas nieoznaczony i jest nieodpłatna.
  5. Klient jest zobowiązany przestrzegać prawa. Nie wolno korzystać ze Sklepu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, Regulaminem, Polityką Prywatności.
  6. Klient jest zobowiązany do:
   1. korzystania z Usług w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu,
   2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji prawnie chronionych, których Klient nie był adresatem,
   3. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
   4. niepodawania danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,
  7. Dostęp do Sklepu, a w szczególności adres e-mail użyty do rejestracji oraz hasło przypisane są do danego Klienta. Klient nie może udostępniać swojego konta innym osobom.
  8. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia loginu i hasła osobom trzecim. Umowy Sprzedaży zawarte w związku z Zamówieniami złożonymi przez osoby trzecie korzystające z Konta danego Klienta, z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy uważane są za zawarte w imieniu Klienta i mają moc wiążącą wobec tego Klienta.
  9. Sklep nie prowadzi sprzedaży hurtowej, ani sprzedaży Produktów, w celu ich dalszej odsprzedaży.
  10. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie Usług w każdym czasie i z każdej przyczyny z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia.
  11. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie Usług skutkiem natychmiastowym, bez wypowiedzenia, w przypadku naruszenia odpowiednio przez Klienta lub osoby trzecie korzystające z jego Konta, albo przez Usługodawcę postanowień niniejszego Regulaminu.
  12. Oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu Umowy bez wypowiedzenia należy przesłać odpowiednio na adres Usługodawcy wskazany w § 1 pkt 2 powyżej lub adres Klienta wskazany przy rejestracji.
  § 5
  Działalność Sklepu
  1. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe.
  2. Ceny Produktów wskazane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT należny w wysokości na dzień zawarcia Umowy Sprzedaży), o ile wyraźnie nie wskazano inaczej oraz wyrażone są w walucie polskiej.
  3. Sklep umożliwia zamawianie Produktów 24 godziny na dobę, z wyłączeniem okresów przerw technicznych i konserwacyjnych.
  4. Terminy i sposoby zapłaty:
   1. przedpłata – płatność przed odbiorem przesyłki:
    1. Płatność Kartą Płatniczą - korzystamy z serwisu płatności.pl
    2. Przelew - za pośrednictwem serwisu platnosci.pl lub na jeden z rachunków bankowych Sklepu:
     1. Raiffeisen: 95 1750 0009 0000 0000 2008 5727,
     2. PKO BP: 81 1020 2674 0000 2202 0055 0780,
     3. Mbank: 29 1140 2004 0000 3602 3116 5097,
   2. za pobraniem - płatność gotówką przy odbiorze przesyłki.
  5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili złożenia zamówienia (w przypadku opcji wysyłki za pobraniem) lub po dokonaniu przedpłaty za pośrednictwem jednej z dostępnych na stronie Sklepu platform płatniczych (w pozostałych przypadkach).
  6. Sklep dostarcza Produkty wyłącznie na terenie Polski. Dostawy Produktów realizowane w terminie 5 dni roboczych od momentu zawarcia umowy sprzedaży w sposób i na adres wskazany w formularzu zamówienia.
  7. Sklep oferuje atrakcyjną usługę o nazwie „Dostawa Warszawa”. Usługa polega na dostawie Produktów przez Usługodawcę na terenie administracyjnym Warszawy. Ustalenie, że Klientowi przysługuje prawo skorzystania z ww. usługi odbywa się na podstawie wskazanego przez niego adresu (kodu pocztowego) do wysyłki. Koszt takiej usługi wynosi 9,00 zł brutto. Przy zamówieniach o łącznej wartości równej lub wyższej niż 200,00 zł brutto, skorzystanie z usługi Dostawa Warszawa jest całkowicie bezpłatne.
  8. Informacja na temat kosztów przesyłki Produktów znajduje się na stronie www. gsmok.pl w zakładce „Jak kupować – szczegóły”.
  9. W przypadku, gdy zamówienie jest niekompletne lub zawiera nieprawidłowe dane, Usługodawca zastrzega sobie prawo do uprzedniej weryfikacji zamówienia poprzez kontakt z Klientem za pośrednictwem wskazanego przez niego przy rejestracji nr telefonu lub adresu e-mail. Realizacja takiego zamówienia zostaje wstrzymana do czasu uzupełnienia lub zmiany zamówienia przez Klienta.
  10. Realizacja zamówienia jest możliwa pod warunkiem dostępności Produktu w magazynie Usługodawcy.
  11. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację Zamówienia, o zaistniałej sytuacji Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta, podając przyczynę wstrzymania realizacji Zamówienia oraz przewidywany termin realizacji.
  12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień w stosunku do Klientów nie wykonujących lub naruszających Regulamin. O zaistniałej sytuacji Usługodawca zobowiązuje się powiadomić Klienta, podając przyczynę odmowy realizacji Zamówienia oraz dokonać zwrotu uiszczonej przez Klienta ceny Produktów (w przypadku dokonania przedpłaty).
  13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku braku możliwości zrealizowania Zamówienia z przyczyn od niego niezależnych.
  14. Promocje cenowe obowiązują w okresie i warunkach wskazanych każdorazowo przy promocyjnym Produkcie na stronie internetowej Sklepu. Jeśli wyraźnie nie wskazano inaczej przy produkcie objętym promocją, promocje nie podlegają łączeniu, zaś promocja trwa do godziny 23:59 ostatniego dnia obowiązywania promocji.
  15. Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w Sklepie są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Produktu. W szczególności wygląd Produktu na zdjęciach prezentowanych w Sklepie może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Produktu wydawanego Klientowi, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Klienta, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego Produktu. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy wobec Klienta.
  16. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Usługodawcy (sprzedawcy).
  § 6
  Własność intelektualna
  1. Sklep oraz Produkty, jak również utwory (w tym zdjęcia i opisy), znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie zamieszczone na stronie www.gsmok.pl podlegają ochronie, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 666 ze zmianami), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. 2013, poz. 1410 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. 2003 Nr 153, poz. 1503 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. 2001 Nr 128, poz. 1402 ze zmianami).
  2. Podmiotem wyłącznie uprawnionym do strony internetowej www.gsmok.pl jest Usługodawca. Majątkowe prawa autorskie do treści, w tym zdjęć i opisów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych zamieszczonych na tejże stronie przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Sklepie utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych oraz umów o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
  3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych na stronie www.gsmok.pl, Klienci nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów (w tym zdjęć lub opisów) lub baz danych.
  4. Żadna z zamieszczonych na stronie www.gsmok.pl treści lub utworów, w tym zdjęć lub opisów, ani ich części, nie może być kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, utrwalana, ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie i przy użyciu żadnych środków lub nośników, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. Bez ww. zgody zabronione jest także rozpowszechnianie opracowań treści zamieszczonych na tejże stronie.
  5. Bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, Klienci mogą korzystać ze strony www.gsmok.pl oraz utworów (w tym zdjęć i opisów) oraz baz danych na niej zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku osobistego (niekomercyjnego) przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest modyfikowanie, zarobkowe zwielokrotnianie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Sklepu lub jego części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, jak również dopuszczanie się jakichkolwiek innych czynności mogących naruszyć prawa autorskie jakichkolwiek osób.
  6. Wszelkie naruszenia praw autorskich lub praw własności przemysłowej podlegają sankcjom przewidzianym w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawie prawo własności przemysłowej, ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, kodeksie cywilnym oraz w Kodeksie karnym.
  § 7
  Dane osobowe
  1. Postanowienia niniejszego paragrafu znajdują zastosowanie do Klientów będących osobami fizycznymi.
  2. Klient podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, ale do złożenia Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży podanie danych osobowych jest niezbędne. Dane osobowe Klienta będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do korzystania z Sklepu.
  3. Usługodawca zapewnia Klientowi realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, aktualizowania i usuwania.
  4. Dane osobowe Klienta, o ile wyrazi na to zgodę, mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do przesyłania mu drogą elektroniczną na adres email informacji reklamowych i promocyjnych (Newslettera), a także w innych celach marketingowych związanych z działalnością Usługodawcy. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera oraz innych informacji handlowych.
  5. Usługodawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zmianami), a zbiór danych osobowych Klientów został zarejestrowany przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  6. Usługodawca oświadcza, że podjął środki zabezpieczające zbiór danych o których mowa w art. 36-39 oraz spełnia wymagania określone w przepisach o których mowa w art. 39a ustawy o ochronie danych osobowych.
  7. Powyższe postanowienia nie uchybiają możliwości korzystania przez Usługodawcę z uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów, w szczególności art. art. 39a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. 2015, poz. 584).
  8. W pozostałym zakresie zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta określa Polityka Prywatności.
  § 8
  Pliki cookies
  1. Sklep może wykorzystywać pliki cookies (ciasteczka, tj. pliki tekstowe umieszczane na komputerze użytkownika), które służą identyfikacji przeglądarki oraz przechowywania informacji o procesie logowania podczas korzystania z Sklepu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
  2. Sklep korzysta także z Google Analytics - usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa cookies w celu umożliwienia Sklepowi przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania ze Sklepu przez użytkownika (łącznie z jego adresem IP) będą przekazywane Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania ze Sklepu przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.
  3. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych w Sklepie.
  § 9
  Odpowiedzialność Usługodawcy za wady Produktów
  1. Usługodawca ma obowiązek dostarczyć Produkty bez wad wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi Produktu będącymi w jego posiadaniu.
  2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny o rękojmi.
  3. Klienci mogą również skorzystać z uprawnień przysługujących im z tytułu gwarancji udzielonej przez Usługodawcę lub producenta, na warunkach wskazanych gwarancji.

   

  § 10
  Procedura reklamacyjna
  1. Przed odbiorem przesyłki Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W razie wykrycia uszkodzenia przy odbiorze przesyłki, Klient nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą.
  2. Postanowienie ust. 1 powyżej nie zwalnia Klienta z obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów, w szczególności z art. 563 ustawy Kodeks cywilny.
  3. Do każdego sprzedawanego produktu załączona zostanie faktura VAT będąca podstawą dowodem zakupu Produktu oraz podstawą do rozpatrzenia reklamacji.
  4. Wszelkie reklamacje dotyczące wad Produktów należy zgłaszać Usługodawcy listownie wraz z reklamowanym Produktem na adres: Smoleńskiego 3 01-698 Warszawa z dopiskiem: „Reklamacja”. Kontakt w sprawie reklamacji: drogą elektroniczną na adres: reklamacje@gsmok.pl lub telefonicznie w dni robocze w godzinach: 9-17 pod numerem: 22 257 05 33 (koszt połączenia według taryfy operatora).
  5. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać Usługodawcy droga elektroniczną na adres: it@gsmok.pl lub listownie na adres: Smoleńskiego 3 01-698 z dopiskiem: „Dla administratora sklepu internetowego”.
  6. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko / nazwę, firmę przedsiębiorcy, adres mailowy oraz zwięzłe przedstawienie problemu. Jeżeli informacje zawarte w reklamacji będą niewystarczające, Usługodawca niezwłocznie wystąpi o ich uzupełnienie. Reklamacja dotycząca wady Produktu powinna zostać dołączona do zwracanego Produktu i powinna dodatkowo zawierać wskazanie numeru dokumentu sprzedaży oraz oczekiwania Klienta dotyczące sposobu realizacji zobowiązań.
  7. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
  § 11
  Postanowienia końcowe
  1. Usługodawca nie jest związany żadnym kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2007 nr 171 poz. 1206 ze zmianami).
  2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne, a w szczególności:
   1. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U 2016, poz. 1030);
   2. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U 2016 poz. 380 ze zmianami).
  3. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Usługodawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
  4. Na podstawie art. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca informuje Klienta na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.
  5. Wszelkie spory wynikające z umowy o świadczenie Usług oraz Umowy Sprzedaży zawartej między Usługodawcą a Klientem rozstrzygane będą przez właściwy dla siedziby Usługodawcy sąd powszechny.
  6. Regulamin obowiązuje w stosunku do wszystkich umów zawartych od dnia 13 grudnia 2016 r.

  Historia zmian:

  Współpraca

  Osoby zainteresowane współpracą z firmą GSMOK w zakresie dystrybucji jej produktów prosimy o przesłanie niezbędnych informacji na adres:
  wspolpraca@gsmok.pl
   

  Niezbędne informacje:

  • podstawowe dane firmy (nazwa i adres)
  • opis działalności (np: komis, sklep internetowy itp wystarczy w 1 zdaniu)
  • dane kontaktowe (telefon, Gadu-gadu lub inny komunikator)
    

  Co zyskasz:
  - dostęp do lepszych cen bezpośrednio na stronie sklepu internetowego
  - zostanie Ci przyporządkowany handlowiec, który będzie się opiekować twoją firmą (składanie zamówień, reklamacje - wszystko u 1 osoby)
  - możliwość negocjacji ceny z handlowcem

  Po wysłaniu e-maila skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia szczegółów współpracy.